free simple site templates

Ontwikkelaar

Mobirise

ICT

Voor het examenprogramma Dienstverlening en Producten die de Mondia Scholengroep hanteert, zijn de ICT-lessen zelf ontwikkeld.

De lessen kunnen de leerling zelfstandig en in relatief eigen tempo uitwerken. Mocht er klassikale uitleg nodig zijn, dan gebeurt dat in de vorm van een animatievideo of als interactieve werkvorm.

Voor 'snelle' leerlingen zijn er extra of verdiepende opdrachten.

De lessen zijn allemaal uitgewerkt in een zogenaamde ELO-les. Deze bestaat altijd uit:
* korte uitleg, een voorbeeld en tijdsduur voor de lesopdracht
* oefening a.d.h.v. een stap-voor-stap-tutorial
* opdracht met een eigen invulling
* beoordelingscriterium voor het cijfer
* doel van de les, beginsituatie, tijdsduur en benodigdheden.

Mobirise

MTV

MTV (Multimedia, Techniek en Vormgeving) is een keuzevak, dat de leerlingen in het derde leerjaar kunnen kiezen.

Naast modules Techniek en Licht/Geluid kunnen de leerlingen kiezen voor de Media/ICT modules:
* Audiovisuele vormgeving en productie
* Vormgeven en typografie
* Interactieve vormgeving en productie
* 3D-vormgeving en realisatie
* Gamedesign
* Fotografie
* ICT

Voor deze modules zijn de lessen zelf ontwikkeld. Met als hoofddoel dat de leerling aan de opdracht een eigen invulling en vormgeving kan geven. Bij voorkeur voor een opdrachtgever.

De lessen zijn allemaal, net als de lessen ICT, uitgewerkt in een zogenaamde ELO-les.

© Copyright 2019 Leon van Raaij - All Rights Reserved